Naturninja er Danmarks Naturfredningsforenings indgang til flere naturoplevelser for børn og familier.

Børn, der bruger naturen, er sunde, glade, sociale og kloge. De vokser op som ansvarlige voksne, der både benytter og beskytter naturen.

Alligevel kommer kun hvert fjerde barn dagligt ud i naturen. Børn i dag bruger under halvdelen af den tid, deres bedsteforældre brugte i naturen, da de var børn. Det viser en Gallup-undersøgelse.

Naturen er vores livsgrundlag. For børn er naturoplevelser et grundlæggende behov for en naturlig opvækst og udvikling ligesom frisk luft, sund mad, søvn og motion. Derfor skal naturen være en del af børns hverdag.

Naturninja vil gerne hjælpe og inspirere de voksne, der tager børnene i hånden og inviterer dem med udenfor.

I Danmarks Naturfredningsforening har vi siden 1998 arbejdet med børn som en vigtig og integreret del af foreningens arbejde. Først med Skoletjenesten og senere suppleret med tilbud til børnefamilierne i form af Familiemedlemskabet, Naturens Dag, Naturkatapulten og Naturninja.

Skoletjenesten

Skoletjenesten udvikler materialer til grundskoler og institutioner. Tjenesten tilbyder materialer og aktiviteter til undervisning, der styrker børns viden om, fortrolighed med og engagement i naturen.

Materialerne lægger op til, at børn får naturoplevelser, undersøger naturen, laver naturpleje og lærer om grøn livsstil.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem Skoletjenesten Danmarks største kontaktlærernetværk med 3.800 kontaktpersoner landet over på størstedelen af danske grundskoler og institutioner.